Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Domov

 

Kapitas je spletna aplikacija, ki nudi celovito podporo prijaviteljem na razpise, po drugi strani pa razpisovalcem, ki te razpise objavljajo.

 

Aplikacija lahko služi kot samostojno orodje za vodenje in spremljanje projektov, ki jih prijavitelji prijavljajo na različne razpise, lahko pa služi kot vmesni sistem za določene že obstoječe elektronske aplikacije, ki so za uporabnike prezapletene.

 

Aplikacijo Kapitas je razvilo podjetje Kapitas d.o.o. s pomočjo poslovnih partnerjev. Aplikacija je zasnovana kot spletna aplikacija in deluje na tehnologiji PHP v povezavi z MySQL bazo.


Ključne prednosti produkta

Načrtovanje in prijava projekta

Aplikacija prijaviteljem omogoča načrtovanje projektov do globine 3. nivojev (faze -> aktivnosti -> naloge) in elektronsko prijavo na razpis... Več>>

Uvoz stroškov iz računovodstva

Aplikacija prijavitelju omogoča avtomatski uvoz stroškov iz računovodskih programov in spremljanje porabe na projektu... Več>>

Spremljanje projekta in poročanje

Aplikacija prijavitelju omogoča spremljanje realizacije projekta in enostavno izdelavo poročil o opravljenem delu na projektu... Več>>

Izdelava in spremljanje razpisa

Aplikacija razpisovalcem omogoča izdelavo razpisne dokumentacije, elektronsko prejemanje prijav in spremljanje posameznih razpisov... Več>>

Komu je namenjena aplikacija?

Kapitas - aplikacija za spremljanje projektov vsebuje sistem upravljanja z razpisi, ki nudi podporo razpisovalcem in prijaviteljem na razpise.

 

Za razpisovalce:

 • elektronski vnos in objava razpisa,
 • določanje vsebine in oblike razpisne dokumentacije in prijavnih obrazcev,
 • elektronsko sprejemanje prijav in poročil,
 • možnost zahteve za dopolnitev prijave ali poročila,
 • neomejeni spletni dostop do aplikacije in elektronsko vodenje razpisov, ki informatizirata in optimizirata procese vodenja razpisov,
 • učinkovit način postopnega prehoda iz pisnih postopkov na elektronske.

 

Za prijavitelje:

 • pregled aktualnih razpisov,
 • izdelava elektronske prijave na razpis,
 • izdelava elektronskih poročil za prijavljen projekt,
 • elektronska oddaja prijav in poročil ter možnost njihovega tiskanja,
 • elektronska izdelava in oddaja dopolnitev prijav in poročil,
 • uvoz stroškov prijavljenega projekta iz računovodskega programa in njihovo pripenjanje nalogam projekta,
 • načrtovanje projekta (faze -> aktivnosti -> naloge).
Novo
© Kapitas d.o.o. | Pravno obvestilo | Izdelava spletne strani: Kapitas d.o.o.